วัดพงอึนซา

ด้วยประเทศเกาหลีนั้นได้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และข […]

Read More

เด็กขายขนม

ถ้ามีเด็กนักเรียนมาหาคุณที่หอ จะทำอย่างไร เธอเดินมาขายข […]

Read More